ขนมปังนมสด

ราคา : ปอนด์ 70 บาท
ทุกสาขา
ยกเว้น : เซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์