พายอัลมอนด์กรอบ

ขนาด S ราคา 70
ขนาด M ราคา 140
ขนาด L ราคา 210
ขนาด XL ราคา 300 (เฉพาะเทศกาลปีใหม่)
ทุกสาขา