พายแฮม

ราคา : 60 บาท
ทุกสาขา
ยกเว้น : สยามสแควร์,เดอะ คริสตัล,เอ็มไพร์ทาวเวอร์,เซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์