เค้กชอคโกแลต

ราคา : 90 บาท
ทุกสาขา
ยกเว้น : เซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์