เค้กไวท์ชอคโกแลต

ราคา : 105 บาท
สาขา : ทุกสาขา
ยกเว้น : เซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์